ญาณสังวรธรรม http://sangharaja.org/ (E-BOOK ONLINE) | ซีรี่ย์พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก 54 ตอน | ดูแลสุขภาพ | การศึกษา | ตัวอย่างอาชีพแนะนำ | สูตรทำอาหาร | แนะนำร้านอาหาร (ชลบุรี) | งาน | ท่องเที่ยว
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | เว็บสูตรอาหาร

สื่อสิ่งพิมพ์       สื่อโสตทัศนวัสดุ      สื่ออิเล็คทรอนิก
ค้นหาจาก:   คำค้น:
 เลือกหมวด: หนังสือท้องถิ่น วารสาร
หนังสือหายาก
หนังสือพิมพ์
วิทยานิพนธ์/วิจัย
ราชกิจจานุเบกษา

รวมคำสอนในซีรี่ย์พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ดาวน์โหลด pdf
คำสอนหลวงปู่เสาร์ คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย
คำสอนท่านพ่อคล้าย คาถาบูชาหลวงปู่ทิม
คำสอน ท่าน ว.วชิรเมธี คาถาเรียกทรัพย์
อ่านต่อ
คำสอนหลวงตาบัว คำสอนหลวงปู่มั่น
คำสอนหลวงปู่เทสก์ เทศรังสี คำสอนหลวงพ่อคูณ
คำสอนพระอาจารย์สุชาติ คำสอนพระไพศาล
คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ คำสอนหลวงปู่แหวน
คำสอนพุทธทาส คำสอนหลวงปู่หลุย
คำสอนหลวงพ่อจรัญ คำสอนท่านพุทธทาส
วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ พระธรรมคำสอน
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอน ร.รู้วงษ์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ คำสอนครูบาอาจารย์
คำสอนครูบาอาจารย์ อิทธิบาท4
อ่านต่อ
คำสอนหลวงปู่หล้า คำสอนพระอ.ปราโมทย์ ปาโมชโช
คำสอนหลวงตาบัว คำสอนหลวงปู่แหวน

รหัส 049
เฟื่อง โชติโก. ยาใจ

รหัส 010
จันทา ถาวโร. วาทะหลวงปู่

รหัส 062
. ประวัติ หลวงพ่อโต คังคะปัญญา ปฏิปทาศีลาจารวัตรเคร่งครัดธรรมวินัย

รหัส 063
พร รัตนสุวรรณ. สัพพัญญู
 
570817 ธรรมเทศนา ครั้งที่ 61-70 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ชลบุรี
W01. ศิลปะแห่งชีวิต ท่าน ว.วชิรเมธี
229 ผู้เศร้าโศกและไม่เศร้าโศกในโลกทั้งสอง 18 ม.ค. 2550 พระธรรมเทศนาสำหรับผู้ป่วย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
19. ถามตอบ 002 ธรรมะบนเขา พระ อ.สุขาติ อภิชาโต แผ่น 4 วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี
05. ตัดภพ ตัดชาติ พระ อ.อำนาจ โอภาโส
004. เหตุการณ์ขณะถือเพศบรรพชิต เสียงอ่านหนังสือ พระกรรมฐานกลางกรุง เจ้าคุณนรฯ (ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ)
ข้อ 4. ความอ่อนน้อมถ่อมตน โอวาทสี่ท่านเหลี่ยวฝาน
01. กายนคร ธรรมกวีคีตะ ผลงานการประพันธ์ของ ร.รู้วงษ์ พระดำรงค์ ฐานธมฺโม วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี
18. รูปนาม ธรรมะแสงสว่างทางปฏิบัติ พระราชปริยัตยากร จ.อุบลราชธานี
ทำวัตรเย็นแปล สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
H 2D หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท เทศน์ที่วัดอโศการาม ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท 23 ธ.ค. 2547
01. บทสวดมนต์ โพวมึงพิ้ง โพวมึงพิ้ง
10 วัน โคเอ็นก้า โคเอ็นก้า
W03. ความทุกข์ ท่าน ว.วชิรเมธี
02 ธรรม 9 บท ทำดีดีกว่าขอพร ท่านธมฺมวิตกฺโก (เจ้าคุณนรฯ)
01 มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม 16 พ.ย. 18 ธรรมชุดเตรียมพร้อม พระ อ.มหาบัว ญาณสัมปันโน แผ่น 1
085ประสบการณ์ ในการฝึกสมาธิจากสำนักต่างๆ 1 หน้า 1 09.10.31 หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
W02. อุปนิสัยแห่งความสุข ท่าน ว.วชิรเมธี
ทำวัตรเช้าแปล สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
001_มรรควิถี 2556-03-17 พระอาจารย์ตั๋น อัครเดช ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส
25. ความหลงในสงสาร ตอนที่ 25 เขียนโดย สุทัสสา อ่อนค้อม
07 พึงตามรักษาจิตของตน 10 ส.ค.2550 หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
01. กิเลสตัวโต โดย พระ อ.อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี
01 วัฏจักรชีวิต ตอน เพื่อนแท้ จากอัตชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ วิทยุวัดนอก 106.25 MHz โทร. 038-287493
17A สมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอน 1) หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
17 โกกิลาภิกษุณี (รักอมตะ) ความรักคือ ความร้าย บทประพันธ์ วศิน อินทสระ
087 277 สร้างฐานของจิต 30 กค 35 A หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ แผ่น 5
01. พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์พุทธอนุชา ม้วนที่ 1-12 เสียงพระราชินี
090101. พรหมชาลสูตร ตอน1 เสียงอ่านหนังสือพระไตรปิฏก ฉบับมหาเถรสมาคม เล่ม 9 อ่านโดย พระภิกษุไม่ออกนาม
527. พิจารณาดูการปฏิบัติของตนว่าเจริญหรือเสื่อม 28 ต.ค. 47 พระ อ.เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
11. บุญไม่ช่วย พระ อ.สมภพ ชุด 2
01 ปาราชิก 4 พระวินัย 227 (เทศน์ภาคปฏิบัติ) โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร จ.พิจิตร
01 สติ-จิต-ใจ เทศนาธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05. พบพระ - จงเลี้ยงชีพ อย่าเลี้ยงกิเลส รวมธรรมะ 'พบพระ' และ 'รอบกองไฟ' วิทยุวัดนอก 106.25 MHz โทร. 038-287493
01. ปราณสุริยะ สมาธิพระโพธิสัตว์ หลวงปู่พุทธะอิสระ
17.ธรรมะโอสถ สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
02. พระธรรมเทศนา ด้าน B สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
02. พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บทสวดมนต์
07_01 ศิลปะการหายใจ ตอน 1 มหาสติปัฏฐานสูตร หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย
02 วิสาขามหาอุบาสิกา 1 ลีลากรรมสตรีสมัยพุทธกาล โดย วศิน อินทสระ
เมตตาอัปปมัญญา เมตตาอัปปมัญญา
01. เพลงกรรมฐาน เพลงกรรมฐาน
090404. โสณทัณฑสูตร ตอน 4 เสียงอ่านหนังสือพระไตรปิฏก ฉบับมหาเถรสมาคม เล่ม 9 อ่านโดย พระภิกษุไม่ออกนาม
เทศนาธรรม ให้พร 14 พ.ค.53 ภัตตาคารจั๊วหลี ปู่ปิยะ
08_๓๑ภพภูมิในสังสารวัฎ ธรรมสุปฏิปันโน ๒ พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
009. อมฤตธรรม หลักการฝึกจิตให้ชีวิตสงบสุข แผ่น 1 โดย หลวงพ่อวิริยังค์
01 ๑๙ พ.ค. ความเห็นถูก และผลที่ได้จากการปฏิบัติ ปฏิจฺจ.๖๕๔ คำสอนจากพระโอษฐ์ โดย พระ อ.คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
02B. บุพพกรรมตอนนรก ธรรมเทศนา บุพพกรรม โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
16. อานาปานสติ 16 ขั้น พระ อ.อารยะวังโส
05. สมาธิ ติวพระโสดาบัน พระอาจารย์อำนาจ
ข้อ 1. การสร้างอนาคต โอวาทสี่ท่านเหลี่ยวฝาน
ความรักอมตะของลีลาวดี 59 ตอน 59. ลีลาวดีผู้ข้ามพ้นวัฏฏะ
ข้อ 2. วิธีแก้ไขความผิดพลาด โอวาทสี่ท่านเหลี่ยวฝาน
09-01-53 ธรรมเทศนา พระ อ.จรัญ ทกฺขญาโณ พระ อ.จรัญ ทกฺขญาโณ วัดหลวงขุนวิน จ.เชียงใหม่
01. ของหายาก 4 ประการ แสงสว่างทางปฏิบัติ หลวงพ่อวิศาล เขมคุณ จ.อุบลราชธานี
02.ประวัติหลวงปู่ (พ่อคือใคร) ด้านB หลวงปู่พุทธอิสระ
07_02 ศิลปะการหายใจ ตอน 2 มหาสติปัฏฐานสูตร หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย
06.ลงปาฏิโมกข์ฆ่ากิเลส 25 มี.ค. 52 พระ อ.สงบ กุศลจิตฺโต จ.อุดรธานี จิตสงบ แผ่น 3
01. พระธรรมเทศนา ด้าน A สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
01 วิธีบำเพ็ญสมาธิขั้นต้น การบำเพ็ญสมาธิขั้นต้น โดย หลวงพ่อวิริยังค์
04 - อยู่กับงูเห่า พระธรรมคำสอน หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
ข้อ 3. ความยากง่ายในการทำความดี โอวาทสี่ท่านเหลี่ยวฝาน
04. ขุดรากถอนโคนกิเลส โดย พระ อ.อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี
131210_001 พระธรรมเทศนา พระ อ.ปริญญา ธมฺมทินโน วัดป่าวังหัววัว จ.สกลนคร
ตอนที่ 63 พบนารีผล ธรรมะนิยาย เรื่อง นารีผล ประพันธ์โดย สุทัสสา อ่อนค้อม
01. เสียงปลุก ภาค 1 ชาตวโร
02 ชีวิตวัยเรียน ประวัติธมฺมวิตกฺโก (เจ้าคุณนรฯ)
     
อาหารเช้าสำคัญอย่างไร 6 อาการฉุกเฉิน
ไม่กินอาหารเช้า เสี่ยงเบาหวาน ผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน
ศัตรูของมะเร็ง 8 แนวทางลดไขมันในอาหาร
9 ตัวการร้ายทำลายตับ ประโยชน์ของกล้วย
ควันบุหรี่ มือสาม 10 ข้อดีของการนอนเร็ว
ควันบุหรี่มือสอง ประโยชน์ของอาหารหลากสี
ผลไม้ที่ห้ามกินตอนท้องว่าง สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน
6สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ โทษของบุหรี่
7 คุณลักษณะของคนอายุยืน กล้วยน้ำว้า 4 สี
   
   
เคล็ดลับการตั้งหิ้งพระ ถูกโฉลกและเสริมบารมี พ่อแม่รังแกฉัน! บาป 14 ประการ
วิธีขอขมากรรม แก้กรรมหนี้สินล้นพ้นตัว ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด คาถาแก้โรคภัย โรคเวร โรคกรรม ได้ผลทั้งคนทั้งสัตว์ ถวายเป็น พุทธะบูชา…สาธุ
บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย) บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล
"การขอขมากรรมกับบิดามารดา" ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูตร
3 คาถาบูชาพ่อแม่! สวดได้ทุกวัน ไม่ต้องรอวันสำคัญ การขออโหสิกรรมจากการทำแท้ง แชร์ได้บุญ
บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา 10 วิธี "ใช้หนี้พ่อแม่"
บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว หมั่นทำบ่อยๆแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต
การไหว้ผีบ้านผีเรือนใครว่าไม่สำคัญ? ลองคุณทำตามวิธีนี้สิ ชีวิตคุณจะเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ความรู้ ดอกไม้บูชาพระ แต่ละชนิดเสริมสิริมงคลอย่างไร... "คำอธิษฐาน" มรรคผลนิพพาน พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! บทสวดอัญเชิญก่อน “ห้อยพระ” เพื่อให้เกิดปาฏิหารย์กับตัวเองทำแล้วได้ผลจริง เหลือเชื่อ!! คำทำนายของพระพุทธเจ้า กว่า 2500 ปี ได้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยปัจจุบัน
   

โอกาสดีๆ ไม่ใช่มีง่ายๆ แค่ช่วยกันบอกต่อ โรงพยาบาลยันฮี รักษาเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ ฟรี 100 ราย

โรค งูสวัด หายได้ง่าย ๆ ด้วยสิ่งนี้    
ทึ่ง!! น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil) สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากกว่า 93 % ไม่น่าเชื่อ!! เป็นเก๊าต์ แค่ดื่ม "ชาตะไคร้ใบเตย" ได้ผลเกินคาดจริงๆ ที่บ้านลองแล้ว อ่านสูตรเลย! กินกุยช่าย ช่วงมีประจำเดือน ช่วยขับเลือดเสียออกให้หมด ไม่ตกค้าง!!
10 อาหารโซเดียมสูงปรี๊ด เสี่ยงไตพัง! สูตรหน้าใส..ด้วยมะนาว ได้ผล 100% หอบหืดจากภูมิแพ้... โรคเรื้อรังที่ต้องรีบรักษา
อาการน่าเป็นห่วง! อยู่ดีๆเท้าก็บวม…สัญญาณเตือน 7 โรคร้าย ที่ต้องรู้! 10 อันดับผลไม้ที่มีสารต้านมะเร็งสูง “โอเมก้า 6” สำคัญไม่แพ้ “โอเมก้า 3” ลดคลอเลสเตอรอล-มะเร็ง
มะกอกฝรั่ง..แก้ร้อนในกระหายน้ำ เป็นยาระบาย!! “งีบ” แก้หงุดหงิดได้ เตือนด่วน! แค่แชร์ก็ช่วยคนได้ 10 อาหารอันตราย ใน “หน้าร้อน” ที่กินแล้วอาจตายได้!!
อินทนิลน้ำ..รักษาความดันโลหิตสูง ลดน้ำตาลในเลือด!! น้ำไส้กล้วย...ล้างตับ ไต ไส้พุง!! น้ำมันมะพร้าว กับ การลดน้ำหนัก
6 เทคนิคอึให้ดี!! ไม่มีตกค้างหมดปัญหาท้องอืด ปวดหลัง ปวดขา!!! เตือนระวัง! ปวดท้องจุดต่าง ๆ ทั้ง 9 จุด อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม สปามือ-เท้า ช่วยผ่อนคลาย ทำเองง่าย ๆ ได้ที่บ้าน
12 ชนิดอาหารหาง่าย ที่เพิ่มกำลัง ให้เครื่องฟิต กำลังไม่มีตก มะขามป้อมยักษ์ สมุนไพรยอดฮิต ประคบน้ำแข็งที่ท้ายทอยวันละ 2 ครั้ง จะทำให้สุขภาพร่างกายคุณเปลี่ยนไป!
หนุนใช้สมุนไพรรักษา "โรคสะเก็ดเงิน" ไม่น่าเชื่อ!! ไทรอยด์เป็นพิษ หาย ภายใน 2-3 อาทิตย์ งา..จิ๋วแต่แจ๋ว สรรพคุณเพียบ!!
สูตรกระเทียมกับมะนาว ช่วยลดไขมันในเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดสะอาด ออกกำลังกาย 3 ท่าง่าย ๆ สลายพุงปลิ้น!! 10 เรื่องจะต้องรู้ก่อน..ทานแมงลัก!!
10 สัญญาณอันตราย โรค “ตับแข็ง” 4 ขั้นตอน มาร์คหน้าขาวเปล่งปลั่งด้วยนมเปรี้ยว! อย่ารู้ช้าไป!! แค่ทำท่านี้ อาการปวดหลัง ปวดคอ ก็หายทันที
เพียงแค่ใส่สิ่งนี้...ข้าวที่หุงก็จะไม่บูดง่าย 3 ท่าบริหารร่างกาย 8 นาที แก้ปวดหลังได้ดี แถมยังกำจัดไขมันที่หลังไปในตัว! 5 สุดยอดไอเท็มเร่งผิวขาว
7 ท่ามหัศจรรย์!! แก้ปวดหลัง จากการยืนหรือนั่งนาน ๆ สูตรสมุนไพรล้างไต ขับปัสสาวะ 5 สูตรทำให้ฟันขาวด้วยตนเองง่าย ๆ
6 อาหารที่ไม่ควร “อุ่นซ้ำ” เสี่ยงโรคภัยอันตราย ชาเขียว สรรพคุณและประโยชน์ 38 ข้อ สูตรลดน้ำหนักด้วยน้ำมะนาว
20 เหตุผลที่เชิญชวนให้ทุกท่านเดิน มีไข้เจ็บคอ อย่าเรียกหา ยาฆ่าเชื้อ พร่ำเพรื่อ เสี่ยงดื้อยา สูตรรักษา “เบาหวาน” ด้วย “เมล็ดเงาะ” คือยาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน..!!
วิตามิน กินให้เป็น กินปลาดีต่อร่างกายอย่างไร ว่าด้วยเรื่องของ “ถั่ว”
10 อาหารดำ.. มากคุณค่า ช่วยต้านโรค!! คุณจะไม่ป่วยอีกแล้ว 5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่คุณอาจไม่เคยรู้
8 ศัตรูของมะเร็ง ที่รู้แล้วชีวิตจะดี๊ดี!! 7 วิธีทำให้สมองฉลาดขึ้น 9 เทคนิค ฝึกสมองไบรท์ โรคเกาต์ อาการ สาเหตุ และการรักษาโรคเก๊าท์ 19 วิธี !!
โยคะ หมอเขียว สูตรลับสาว 2,000 ปีที่ต้องรีบบอก!!! ปัสสาวะบอกโรค
6 สมุนไพร “ลำไส้” ต้องการ สุดยอด 5 อาหารที่ช่วยต้าน "มะเร็ง" 3 เหตุผลดีๆ ที่ควรปั่น
7 เคล็ดลับง่ายๆ ห่างไกลจาก “โรคหัวใจ” "กระดูกทับเส้นประสาท" หายง่าย ๆ แค่นิดเดียว การปรับจักรยานให้เข้ากับตัวเราเบื้องต้น(fitting)
ประคบร้อน" หรือ "ประคบเย็น" ใช้ให้ถูก 8 สาเหตุที่ทำให้ตับเสื่อม และเคล็ดลับวิธีป้องกันตับเสื่อมสภาพ ง่วงนอนบ่อยๆ สัญญาณ 6 โรคอันตรายที่คุณอาจกำลังเผชิญโดยไม่รู้ตัว
โรคหลอดเลือดสมอง ผักชีล้างไต เปลี่ยนการบริโภค ป้องกันโรคหัวใจ
     
การฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (หลายตอน)
บรรยายธรรม ครั้งที่ 1 ตอน 1 โดย พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต จ.สระบุรี ณ.คลีนิกเวชกรรมสุรัตน์
(รักษาฟรี)
บรรยายธรรม ครั้งที่ 1 ตอน 2 โดย พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต จ.สระบุรี ณ.คลีนิกเวชกรรมสุรัตน์ (รักษาฟรี)
งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 ตอน 1 โดย พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต จ.สระบุรี
งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 ตอน 2 โดย พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต จ.สระบุรี
งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 ตอน 1 โดย พระอาจารย์สมชาติ ธฺมมโชโต จ.สระบุรี
งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 ตอน 2 โดย พระอาจารย์สมชาติ ธฺมมโชโต จ.สระบุรี
หยาดน้ำตาจากรสพระธรรม-ท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมภาณ
บัวใต้น้ำ ธรรมบรรยาย พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต)
สภาวะการเกิดดับ ธรรมบรรยาย พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต)
หลวงพ่อสมชาติ 6
พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต 28 ต.ค. 54
ท้าให้ทำ โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
ครูสอนธรรม โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
ธรรมปทีป รู้กาย รู้จิต รู้ใจ โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
รู้กายรู้จิตสิ้นทุกข์ โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
บ้านธัมมะ020_พระธรรม ควรที่ทุกคนจะได้ฟังได้ศึกษา โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
บ้านธัมมะ024 "ตั้งต้นที่คำว่า ธรรม" โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
บ้านธัมมะ057_บทเพลงเพราะไม่รู้และเพราะรู้ ประกอบภาพธรรม เก็บไว้ในหทัย
บ้านธัมมะ018_การฟังพระธรรม ย่อมทำให้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
บ้านธัมมะ031_มีปัญญารู้ความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
บ้านธัมมะ038_เวลาที่มีค่าคือได้สะสมความเข้าใจถูก โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
บ้านธัมมะ048_ สำคัญที่ปัญญา โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 9 ตอนที่ 3 โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 9 ตอนที่ 6 โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 9 ตอนที่ 8 โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 9 ตอนที่ 9 โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 9 ตอนที่ 10 โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 9 ตอนที่ 11 โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ซีรี่ย์ ศึกษาธรรมะ ชุด 9 ตอนที่ 12 โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

แชร์บอกบุญ! รพ.จุฬาภรณ์ รับ “บริจาคเส้นผม” ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง

รู้ยัง! เอกสาร 6 อย่างนี้ ถ้าหายไม่ต้องไปแจ้งหายนะ ไปทำใหม่ได้เลย ! 10 ทริคง่าย ๆ ถ่ายรูปแล้ว "ดูแพง" ราวกับเป็นช่างภาพมืออาชีพ วิธีทดสอบน้ำผึ้งของแท้ หรือเทียม!? วิธีนี้ยืนยันได้ว่าทดสอบได้เห็นผลที่แท้จริงแน่นอน
30 อาชีพรายได้เยอะ ที่มนุษย์เงินเดือนต้องอิจฉา ! อุบัติเหตุฉุกเฉิน รักษาฟรี! 72 ชม. ทุกโรงพยาบาล เบอร์ฉุกเฉิน 1669 วิธีแปลงไฟล์วีดีโอ อัพโหลดขึ้น Youtube เร็วขึ้น
ทำความรู้จัก “พัดลมไอเย็น” ตัวช่วยคลายร้อนแบบประหยัด แผนการสอน รวมแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6 (แก้ไขได้)
กระเบื้องห้องน้ำสะอาดเหมือนใหม่ ด้วยงบไม่ถึง 10 บาท เห็นแล้วจะอึ้ง!! วิธีตั้งค่าแอพ Youtube ให้ชมวีดีโอแบบชิล ๆ ใช้ Data น้อย ๆ "หนูดี - วนิษา เรซ" เคล็ดลับดูแลสมอง 10 ประการ
“คนไทยเลิกตายจากโรคมะเร็งได้แล้ว” เพราะ..กัญชารักษามะเร็งได้!! “นพ.สมยศ กิตติมั่นคง” การทำน้ำหยดด้วยขวดน้ำขนาด 6 ลิตร เทคนิคการลอยตัวในน้ำ ทักษะสำคัญที่ทำให้ไม่มีวันจมน้ำตาย
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ ครบทุกชั้น มาทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงใช้เองกันดีกว่าครับ..? โง่มาตั้งนาน…!! “วิธีประหยัดอินเตอร์เน็ตมือถือ” 3G/4G เมื่อเราใช้มาก ทำแล้วได้ผลจริงๆ ลองดูเลย..(มีคลิป)
โง่มาซะตั้งนาน! อยู่ๆทำไมมือถือ “พื้นที่เต็ม” เมื่อเข้าไปดูข้างในเจอแบบนี้ พื้นที่มือถือจะไม่เต็มอีกต่อไป เลี้ยงลูกแบบไหน..ให้โตมาไม่ก้าวร้าว!! หยุดอ่านสักนิดก่อนที่มันจะสายเกินแก้ไขแล้ว!!! 7 วิธีประหยัดเงินสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
7 โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ควรระวัง วิธีการชาร์จมือถือที่ถูกต้อง
เพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิต!!
อย่ารู้ช้าไป!! วิธีนำเศษเสี้ยนตำมือออกมา แบบไม่เจ็บปวด..ด้วยเคล็ดลับนี้
อันตรายจริง!! สิ่งนี้ได้ถูกคอนเฟิร์มมาแล้ว เวลาเติมน้ำมันรถห้ามเติมเต็มถัง มิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้ น้ำตาตกใน !! ค่าจ้าง ปวช.-ปวส.แซงป.ตรี ติดคุกง่าย ๆ ถ้าไม่รู้กฎหมาย ICT
How to day : ลากเมาส์แปลภาษา จากหน้าเว็บโดยตรง วิธีอัพโหลดวีดีโอให้คมชัดระดับ HD บน Facebook วิธีโพสต์ภาพเคลื่อนไหว gif ลง facebook ให้ขยับดุ๊กดิ๊กได้
10 ธุรกิจที่ใครคิดอยากมีกิจการ ต้องระวัง! ระบาดหนัก!! "โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง" "ยุงลายสวน" อันตรายกว่า "ยุงลายบ้าน" น่ากลัวสุด ๆ!!
5 เทคนิค PowerPoint เรียบหรู..ดูมีระดับ ไล่แมลงสาบง่าย ๆ แบบไร้สารเคมี ด้วย 3 สมุนไพรพื้นบ้าน 10 นิสัยตอนเช้า ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ต่างจากคนอื่น
วิธีซ่อนรายชื่อเพื่อนบน facebook ทั้งหมด ไม่ให้มีใครเห็น เทคนิคทำให้รถ "แอร์เย็น ไม่เหม็นอับ" ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ใช้ได้จริง เรียน/ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ป.6 จำนวน 800 บทเรียน
Youtube แจกเพลงบรรเลงประกอบคลิปวีดีโอให้คุณดาวน์โหลดใช้ฟรี มากกว่า150 เพลง ผู้หญิงที่มี 7 ข้อนี้ชายใดได้คบจะไม่เจริญรุ่งเรือง ตกอับ ดูไว้เลย! ‘แอร์คนจน’ ทำง่าย เย็นสบาย สุดเจ๋งอากาศร้อน!
แปลงไฟล์ PDF เป็น Word แบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย ทึ่ง! วิธีแก้แบตเตอร์รี่เสื่อม ทำเองง่ายๆ ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแบตใหม่ คนดังระดับโลก เค้าประหยัดเงินกันยังไง
3 ตัวช่วย ประหยัดเงิน ในการทำความสะอาดบ้าน ! 53 วิธีการจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครู 6 วิธีทำให้คอมฯ Windows 10 มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น
วิธีไหว้แม่ย่านางที่ถูกต้อง ใครมีรถมีเรือ ห้ามพลาด!! กฎ 10/20/30 ของการทำสไลด์ ไม่เคยรู้มาก่อน! ประกันรถ ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ สามารถได้เงินก้อนโต แบบนี้ ควรรู้ไว้ จะได้ไม่เสียรู้บริษัทประกัน!
พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง ดาวน์โหลด! แผนการสอนกลาง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (DLIT) ป.1-ป.6 สูตรแก้หน้าดำ ขาวใสออร่าได้ เพียง 14 บ. ไปเที่ยวกลับมา หน้ายังเป๊ะ
แจกฟรี! เอกสารประจำชั้นเรียน สำหรับคุณครูทุกท่าน 4 โรคอันตราย ที่มาพร้อม “แดด” และ “อากาศร้อนอบอ้าว” “ควันบุหรี่” หนึ่งสาเหตุของการเป็นปอดบวม
รวมวิธี มีเงินล้าน ก่อนอายุ 30 คำนวณต้นทุนอย่างไร ไม่ให้เจ็บตัว 10 ข้อที่เด็กทุกคนบนโลกต้องการมากที่สุดคืออะไร
"เปลือกมะนาว" ที่เหลือใช้ มีประโยชน์ขนาดนี้ เรียนรู้การสร้าง Branding ง่ายๆ แค่ 6 นาที กับ “หมอสมาน” จาก Holy Vision ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่อง
มาทำ Flash Drive ให้ปลอดวัยรัสกันเถอะ ดูแลฮาร์ดดิสก์ ก่อนชีวิตจะซวย 13 เทคนิค สอนเด็กให้รักคณิตศาสตร์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ผัก 7 ชนิดที่เจริญเติบโตได้ด้วยน้ำ..ไม่ต้องง้อดิน!! เทคนิคง่ายๆ "ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธี "ผ่าหน่อ" ได้ผลผลิตมากกว่า 1 ต้น
4 วิธีที่ควรรู้ วิธีแก้เตารีดไหม้!! ทอล์คทะลุดาว playlist (โหราศาสตร์ทำนายดวงชะตา) แบบฝึกหัดคัดไทย + ระบายสี ชั้นอนุบาล
รวม 10 เทคนิค Excel ง่ายๆ ที่ทำให้คุณทำงานเร็วขึ้น รวมเทคนิค บริหารเงิน 10,000 บาท ให้อยู่รอดได้ทั้งเดือน รวมสูตรคำนวณ EXCEL สําหรับทุกงาน ที่ใช้กับงานทุกสายอาชีพ
Tense อะไรใช้พูดตอนไหน? 15 วิธีจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย อยู่แล้วรวยทรัพย์ดวงรักพุ่งแรง !! สอนใช้ Built-in Flash บนกล้อง Mirrorless แบบง่ายๆ
     
อดีตรมช.กษ.หันปลูกเมล่อนญี่ปุ่นที่นครพนม  
คู่บ่าวสาวยกสินสอด 4 แสน ให้โรงพยาบาล ซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย โซเชียลแห่แชร์! ‘ตี๋ให้ใจ’ แจกรถวีลแชร์ ขอคนรับแค่มีฐานะยากจน
เทคนิคการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างไรให้ไม่เจ๊ง  มนุษย์ออฟฟิศ ถูกเลิกจ้าง เช่าที่ 1 งาน ปลูกสารพัดผัก รับทรัพย์ทุกวัน
5 พืชเศรษฐกิจที่ปลูกแล้วมีแต่รวยกับรวย..มาดูกันมีพืชชนิดไหนบ้าง? 155 อาชีพเสริม งานฟรีแลนซ์ ไว้ทำว่างๆ เลือกงานที่ใช่สไตล์คุณ
ร.ต.ต.วิชัย คนปลูกต้นไม้มากที่สุดในโลก 3 ล้านต้น! "โจอี้ บอย" เอาจริง! ควักเงิน 6 แสน ซื้อต้นกล้าฟื้นป่าน่าน
มาใหม่อีกแล้วสูตร เพาะเห็ดฟางในตะกร้าแนวใหม่ ลงทุนน้อยแต่รายได้สูง !! สูตรปุ๋ย ฮอร์โมนเร่งดอก ผล กำจัดไล่แมลง.!!
1ไร่แก้จน(ตอน1)อ กมล พรหมมาก หนุ่มยากจนขอข้าวร้านบุฟเฟต์กิน!! ผ่านไป 20 ปี เขากลับมาทำแบบนี้ให้ พอรู้ว่าเป็นใครถึงกับน้ำตาไหลพลาก!!??
วิธีปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้าง่ายสุดๆ ไม่เกิน 20 วัน เก็บกินเก็บขายได้เลย 4 ข้อตามนี้ที่ต้องปฎิบัติ ปุ๋ยสูตรพระราชทาน
1 ไร่ได้หลายแสน ชีววิถี...บ้านมายิ้ม ล็อบสเตอร์น้ำจืด กุ้งก้ามแดง เลี้ยงได้ในแปลงนา กิโลละ 1,200 บาท (ชมคลิป)
มหาเศรษฐีไทยใจบุญ บริจาคที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท เปิด รพ. รักษาฟรี! "ไกรภูมิ โตทับเที่ยง" หนึ่งในทายาทตระกูลดัง เบนเข็มเป็นเกษตรกร ขายเมลอนแกะสลัก
ภูมิใจ “ผัดไทย” ยอดอาหารระดับโลก โจน จันได กับการบรรยาย ปรัชญาการใช้ชีวิตง่าย ๆ ที่ต่างชาติยอมรับ ยอดวิวกว่า 2 ล้านวิว!
กล้าเปลี่ยน..ยอมเรียนรู้ ที่ดิน 8ไร่..กำไรปีละ 1.4 ล้าน เลี้ยงปลานิล-ปลาทับทิม ให้สวย ทรงดี เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้งาม!!
เศรษฐินีชื่อดังแจกเงินผู้สูงอายุ 6 พันคน กว่า 2 ล้านบาท พริกขี้หนูสวน..ปลูกกินเองได้ตลอดปี ปลูกขายสร้างรายได้งาม!!
ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมายก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ วิธีปลูกถั่วงอกด้วยขวดน้ำพลาสติก ได้ถั่วงอกสวย ๆ ปลอดภัยไร้สารเคมี
ชายมหัศจรรย์หลังชนฝา เปลี่ยน 5,000 บาทสุดท้ายในชีวิตเป็น 1,000,000 บาทใน 7 เดือน แชร์ประสบการณ์ชีวิตนักธุรกิจ เมื่อเขาปิดบริษัทที่ทำรายได้ปีละ 20 ล้าน มาเป็นเกษตรกร !?
เผยครั้งแรก!! วิธีปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการค้า บอกแบบไม่มีกั๊ก ทำตามได้มีแต่รวยกับรวย เผยสุดยอดเคล็ดลับ!! ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้ลูกดก ได้ผลผลิตดี !!
   
แจกสูตร ข้าวต้มปลากะพง ลูกชิ้นหมู
แจกสูตร(ไม่)ลับ ทำข้าวคลุกกะปิ ด้วยตัวเอง ลุยเลย!! ข้าวหมกไก่
ผอมด้วยการกิน!! กับเมนู “ไข่ตุ๋น” ลดง่าย..ลดไว..ลดได้แบบสุขภาพดี!! วิธีทำลูกชิ้นเอ็นหมู
12 สูตร น้ำสลัดที่ทานแล้วไม่อ้วน ทำเองก็ได้..ทำขายยิ่งรวย!! สูตรลับสาว 2,000 ปี
ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
แกงไก่เกาหลี สูตรน้ำผลไม้ปั่นวิเศษ แก้สารพัดโรค ลอง!
ข้าวเกรียบปากหม้อ มีลูกค้าสั่งทำ "หมูแดง- น้ำราดหมูแดง" รวมสูตรให้ล่ะกันนะค่ะ ตามนี้นะ...
การทำกะหล่ำปลีทอดน้ำปลา เคล็ดลับ ที่ถูกเปิดโปง ต้มยำปลากะพง
ผัดไทยวุ้นเส้น เปิดร้านกาแฟต้องรู้! แจกสูตรกาแฟฟรีจากบาริสต้ามืออาชีพ!
เผย "วิธีทำน้ำสลัดน้ำข้น 3 สูตรเด็ด" ทำทานเอง ทำขายได้ แถมอร่อยด้วย ปลาหมึกนึ่งมะนาว
ทอดมันปลาสมุนไพร สูตรไอติมกระทิสด หอม หวาน มัน อร่อยมาก
ข้าวต้มทะเล 15 สูตรน้ำจิ้ม รสเด็ดสุดฮิต ทำกินเองได้ง่าย ๆ ทำขายรวย!!
สูตรลับที่คนขายไม่เคยบอก เปลี่ยน "กุ้งสด" ให้เป็น "กุ้งเด้ง" ตัวอวบ ๆ ทอดมันกุ้งดอกโสน
ผัดซีอิ้ว แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
สาคูไส้ถั่วหัวไชโป๊ว คาราเมลคัสตาร์ด แบบไม่ต้องอบ,นึ่ง ง่าย ๆ และอร่อย
บัวลอยน้ำขิง แจกสูตร "ราดหน้าเคี้ยงเอ็มไพร์"
ข้าวผัดสเปน บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง
วิธีทำมะพร้าวธรรมดา ๆ ให้เป็นมะพร้าวกะทิ ทำเองได้ 100% ออส่วน
แจกสูตร “ปีกไก่ทอดรสเผ็ด” เป็นกับข้าวก็ได้ เป็นกับแกล้มก็ดี! "ขนมปังลาวาเยิ้ม ๆ" อร่อย ทำง่าย ขายคล่อง
วิธีทำ "น้ำปลาร้า" สูตรนี้ไม่เหม็นคาว หอมกลิ่นปลาร้า แจกสูตรแซนด์วิช สำหรับทำขาย พร้อมภาพวิธีการทำ + ราคาวัตถุดิบอุปกรณ์
   
ชาพระนคร ก๋วยเตี๋ยวหลอดราดหน้า สูตรเดิม ป้าง้อ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอินทรีย์ (ร้านเจ๊เนี๊ยว)
บอยข้าวผัดปู ข้าวขาหมู สูตรคุณตา สาขา 2 ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว
น้ำถั่วเหลืองทรงเครื่อง ข้าวยำอีสาน เยื้องวัดกำแพง ข้าวต้มกระดูกหมูอ่อน
     
ช่างแต่งรูป (นิยมศิลป์ ดิจิตอลคัลเลอร์แล็ป)    
     
10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย โดยเหล่าบล็อกเกอร์นักเที่ยว เที่ยวเมือง ‘บรรหาร‘  ย้อนความทรงจำดีๆ ที่สร้างไว้ให้ชาวสุพรรณฯ  
พาเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง พร้อมรายละเอียดการเดินทาง ที่พัก ที่กิน พร้อมค่าใช้จ่าย 10 ที่เที่ยวทะเลสวยๆ ในไทยแบบที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อนว่าสวยงามขนาดนี้  
     
วิทยากรบรรยายเรื่องยาเสพติด
คุณปรีชา พรหมมณี โทร. 094-4595939

        หากสถานศึกษาหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์อยากให้คุณ ปรีชา พรหมมณี ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ "ภัยมืดของยาเสพติด" จากชีวิตจริง แก่เด็กๆและเยาวชน ติดต่อได้ที่เบอร์ 094-4595939 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่านมีความประสงค์อยากสนับสนุน และให้การช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันรถหรือค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ คุณ ปรีชา พรหมมณี ยินดีน้อมรับไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ จะได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ ปรีชา พรหมมณี ได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาหายโศรก เลขที่บัญชี 2930428473 ชื่อบัญชี ปรีชา พรหมมณี (รบกวนท่านที่โอนเงินช่วยเหลือโทรบอก คุณ ปรีชา พรหมมณี ด้วย ตามเบอร์โทรข้างต้นนี้)
  รายการคนค้นฅน ปรีชา พรหมมณี โทร. 094-4595939
คำสารภาพบาปของชายชรา วันที่ 8 ธันวาคม 2555 (เต็ม)
วัดบุญญาวาส | สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา (วัดป่าธรรมชาติ) | วัดป่าวชิรบรรพต | วัดป่าอัมพวัน
ขึ้นข้างบน (TOP)

เสียงธรรม โดย ท่านชาตวโร
บทเพลงเพราะไม่รู้และเพราะรู้ ประกอบภาพธรรม เก็บไว้ในหทัย โดย บ้านธัมมะ

dhammaonlinelibrary.com โลโก้สำหรับลิงค์มาหาครับ

English

web analytics

สงวนลิขสิทธิ์โดย นายพงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์ พ.ศ.2549 โทร. 0823624495, 038-284886

E-mail: mrpongsak2007@hotmail.com