วิหารพระพุทธวิหารพระธรรมห้องสุขาพระพุทธเจ้าเปิดสามโลก เบอร์โทร. 097 1955545 นายเอกวัฒน์ ท้วมทรัพย์

"บอกบุญจ๊ะ" รายการร่วมบุญของอนุสรณ์สถานวิหารธรรมพรหมรังสี จ.เพชรบุรี


1. ร่วมบุญสร้างห้องน้ำจำนวน 20 ห้อง ๆ ละ 30,000 บาท
2. ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่โต ฐานกว้าง 5 เมตร (หล่อทองเหลือง ยกเว้นส่วนเศียรจะใช้ทองคำน้ำหนัก 100 บาท) มูลค่ารวม 7 ล้านบาท
3. ร่วมบุญงานก่อสร้างวิหารพระพุทธ (ส่วนที่เหลือ) และวิหารพระธรรม (เริ่มลงเสาแล้ว) และซุ้มประตูเมืองพรหมรังสี 

เรียนเชิญญาติธรรมร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธาค่ะ อนุโมทนาบุญในกุศลจิตด้วยนะคะ
สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่โต พฺรหฺมรังสี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๒๓๔๑๗๒๖๖
(เพชรบุรี)
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)