ขุดตะโกมาปลูกขาย รายได้เสริม การตัดแต่งเป็นตอบอนไซขุดตะโกมาปลูกเป็นตอบอนไซ เพื่อไว้ขายเป็นรายได้เสริม การตัดแต่งเก็บแผลไม้ก่อนทำการปลูกเพื่อรอขายต่อไป #ตอบอนไซ #ตะโก #ขุดตะโกขาย #รายได้เสริม