ด่วน! เราชนะ ทบทวนสิทธิแล้วไม่ผ่าน เป็นเพราะอะไร ต้องทำอย่างไรต่อ คลังตอบให้แล้ว EP.95ล่าสุด กระทรวงการคลัง เผยว่า การประกาศผลทบทวนสิทธิเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นการประกาศผลการทบทวนสิทธิของคนที่ขึ้นว่า เป็นคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33, …