ตราสารทุนทีสามารถใช้ระดมทุน || ผู้แนะนำการลงทุน P1 || ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน:ตราสารทั่วไปเนื้อหาเป็นการอธิบายและจำแนกลักษณะสำคัญของตราสารทุนที่สามารถใช้ในการระดมทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินพื้นฐานที่ใช้ในการระดมทุนจากนักลงทุนเข้าสู่บริษัทที่ต้องการเงินทุน

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ผู้สนในเรื่องการเงินการลงทุนห้ามพลาด

📌 สมัครรับโบนัส $30 Gofx:

📌 สมัครรับโบนัส $30 Xm:

📌 สมัคร Trading View:

📌 เรียนกับสถาบันสอนการลงทุนชั้นนำ:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

📌 เข้ากลุ่ม :