ทำไมลูกจ้าง อาจจะไม่ได้รับ "หนังสือรับรองเงินเดือน" จากนายจ้าง ?ถ้านายจ้าง ไม่ให้ “หนังสือรับรองเงินเดือน” ผิด หรือไม่
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ…หนังสือรับรองเงินเดือน จะตอบคำถามค่ะ