ธกส.แจ้งตารางโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร#เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเงินเข้าบัญชีแล้ว#ธกส.จ่ายเงินเกษตรธกส.แจ้งตารางโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร#เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเงินเข้าบัญชีแล้ว#ธกส.จ่ายเงินเกษตร
#Esan zap