พักทรัพย์ พักหนี้-สินเชื่อฟื้นฟู บาซูก้าการเงิน 3.5 แสนล้าน ต่อลมหายใจ | Executive Espresso EP.1922 มาตรการคลอดใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2021

‘พักทรัพย์ พักหนี้’ ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาในการชำระหนี้เพิ่มเติมจากการไกล่เกลี่ยหรือปรับโครงสร้างหนี้​ มีกลไกการทำงานอย่างไร

‘สินเชื่อฟื้นฟู’ ความยืดหยุ่นที่เพิ่มมานี้จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจในภาค SMEs ได้จริงหรือไม่ มาตรการในครั้งนี้อุดรอยรั่วของ Soft Loan อย่างไรบ้าง

เคน นครินทร์ คุยกับ รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย

Timestamp
00:00 เกริ่นนำ
04:30 ทำไมต้องมีมาตรการเพิ่มเติมออกมา
07:51 ครั้งนี้จะแก้ปัญหาธนาคารไม่ยอมปล่อยสินเชื่ออย่างไร
10:14 สินเชื่อฟื้นฟูต่างจากซอฟท์โลนอย่างไร
14:22 แบงก์มีปัจจัยอะไรในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ใหม่
17:22 เข้าร่วมโครงการฯอย่างไร
23:39 โกดังพักทรัพย์ พักหนี้
28:57 สินทรัพย์ที่เข้าข่าย
33:02 กรณีตัวอย่าง
34:29 ประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหามากน้อยแค่ไหน
36:32 มีช่องโหว่ที่น่ากังวลไหม
39:19 งบที่จัดสรรมา เพียงพอไหม
40:57 โครงการนี้จะช่วยเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน
46:20 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ
———————————————

ติดตาม The Secret Sauce ในช่องทางอื่นๆ

Facebook
Facebook Group
Website
Apple Podcasts
Spotify

#ExecutiveEspresso #TheSecretSauce #TheStandardPodcast #TheStandardCo #TheStandardTH