มาตรา 40 ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน 27 ต.ค.ให้เช็คเงินในบัญชี ทบทวนสิทธิ์เช็คผลได้ 10 พ.ย.นี้วันโอนเงินมาตรา40 #เช็คเงินเยียวยามาตรา40ไม่ได้รับสิทธิ #ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา40ไม่ได้รับสิทธิ #ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา40 #เช็คเงินเยียวยามาตรา40รอบ2 …