"ยิ่งใช้ยิ่งได้" เงื่อนไขไม่ตอบโจทย์ | เที่ยงทันข่าวนักวิชาการ ชี้ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ไม่ได้รับความนิยมเพราะเงื่อนไขไม่ตอบโจทย์ ช่วงเวลาไม่เหมาะสม ควรเยียวยาและรักษาการจ้างงานก่อน พร้อมถามรัฐบาลใช้หลักอะไรในการเปิดประเทศ …