ยิ่งใช้ยิ่งได้ เปลี่ยนกลับมาใช้คนละครึ่งได้ #ยิ่งใช้ยิ่งได้ #คนละครึ่ง #เป๋าตังรายละเอียดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ต้องการกลับไปรับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 แทน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเท่านั้น

เช่น
ไม่มีโครงการอะไรเลย สมัคร ยิ่งใช้ยิ่งได้ = ทำได้
ไม่มีโครงการอะไรเลย สมัคร ยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วอยาก “เปลี่ยน” เป็น คนละครึ่ง = ทำได้

มีคนละครึ่ง แล้วอยาก “เปลี่ยน” ไปใช้ ยิ่งใช้ยิ่งได้ = ทำได้
มียิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วอยาก “เปลี่ยน” ไปใช้ คนละครึ่ง = ทำได้

มีคนละครึ่ง แล้ว “เปลี่ยน” ไปใช้ ยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วอยาก “เปลี่ยน” กลับมาใช้คนละครึ่ง = ทำไม่ได้
มียิ่งใช้ยิ่งได้ แล้ว “เปลี่ยน” ไปใช้ คนละครึ่ง แล้วอยาก “เปลี่ยน” กลับมาใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ = ทำไม่ได้

จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ทำได้ 1 ครั้ง เท่านั้นนะคะ
——————————————————————————-

หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
#ยิ่งใช้ยิ่งได้ #คนละครึ่ง #เป๋าตัง #สำหรับคนหูหนวกก็ดูได้