ล่าสุด วันลงทะเบียน ม33เรารักกัน.com ประกันสังคมมาตรา33 รับ 4,000 บาท ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ครม.อนุมัติใครได้สิทธิ “ม.33 เรารักกัน” บ้าง? 1.ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 2.ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ณ เดือนธันวาคม 2563 3.ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว 4.