วิธีการลงทะเบียน โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 …