วิธีตรวจสอบสิทธิ สวัสดิการ และเบี้ยต่างๆ ทุกมาตรการ ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆมาฝาก #บัตรคนจน บัตรสวัสดิการตรวจสอบสิทธิ-สวัสดิการ และเบี้ยยังชีพทุกกลุ่ม กดเลย เกษตรกรตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ …