ว้าวสลาตัน 4 พ ย 63 ตอน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอภายใต้ TEEKRAM ตีครามแบรนด์ สร้างรายได้ระหว่างเรียนว้าวสลาตัน 4 พ.ย.63 ตอน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอภายใต้ TEEKRAM (ตีครามแบรนด์) สร้างรายได้ระหว่างเรียน