สรุปครบ เยียวยารอบใหม่! เราชนะ-ม.33เรารักกัน คนละครึ่ง รับอีก 3 พัน | กรุงเทพธุรกิจ | 5 พ.ค.64ครม.ไฟเขียว จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ทั้งกลุ่ม “เราชนะ” ,”ม33เรารักกัน” และ “คนละครึ่ง” เฟส 3 พร้อมคลอดมาตรการ “ยิ่งใช้ยิ่งดี” ให้ “E-Voucher” ไม่เกิน 7 พันบาทต่อคนใช้จ่ายปลายปี

การประชุม ครม.วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบ มาตรการเยียวยาเร่งด่วน มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ “เราชนะ” มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน

โดยเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

โครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

เพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์

วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

มาตรการ “คนละครึ่งระยะที่ 3” หรือ คนละครึ่ง เฟส 3 มีกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคน

นอกจากนั้น ในที่ประชุมยังมีมติการออกมาตรการในระยะต่อไป
กรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาท

โดยมาตรการต่างๆ จะเริ่มในเดือน มิถุนายน และกรกฎาคมประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าได้ต่อไป
#ยิ่งใช้ยิ่งดี #E-Voucher
————————————————-
website :
facebook :
twitter :
Blockdit:
youtube :