เกษตรกรฟังด่วน#จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม#จ่ายเงินชาวนา#ข้าวปี3#เงินชาวนาได้วันไหน#ค่าเก็บเกี่ยวเกษตรกรฟังด่วน#จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม#จ่ายเงินชาวนา#ข้าวปี3#เงินชาวนาได้วันไหน#ค่าเก็บเกี่ยว #Esan zap.