เกษตรกรเช็คสิทธิ์ด่วน เพื่อไม่พลาดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ น้ำท่วม ภัยแล้ง เงินช่วยชาวนา #19ตุลาคม63#เงินช่วยชาวนา #เกษตรกร #เงินน้ำท่วม