เงินเยียวยาเกษตรกร ไร่ละ1,000บาท สูงสุด20,000บาท ต่อครัวเรือน เตรียมตัวเช็คสิทธิ์|Mamyjoy Channelรัฐบาล เตรียมช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยไร่ละ1000 บาท สูงสุด20000 บาทต่อครอบครัว โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนเกษตรได้ จากเลขบัตรประชาชน13หลัก …