เช็กสิทธิ์ 'เยียวยาเกษตรกร' โอนเงิน 5,000 บาท งวดสุดท้ายทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดธ.ก.ส. จะทยอยโอนเงินทุกวันจนถึงวันที่ 22 ก.ค. 2563 (โอนเงินทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร ก่อนโอนเงินงวดเดือน มิ.ย. 20,233 ราย และงวดเดือน ก.ค. จำนวน 6,734 ราย ส่วนที่ตรวจสอบสถานะแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชี มีอยู่จำนวน 41,217 ราย.