เราชนะเช็คสิทธิ์ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มพิเศษ สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบต้องทำอย่างไร#ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ระหว่างตรวจสอบ #เราชนะกลุ่มพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบ #เราชนะ
ท่านที่ลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มพิเศษ ได้เข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วพบว่าได้รับสิทธิ และต่อมากลับพบว่าอยู่ในสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบ ทำให้หลายท่านสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น สิทธิเราชนะที่ได้จะหายไปหรือไม่นั้น วันนี้ทางกรุงไทยมีคำตอบมาให้ท่านที่ลงทะเบียนในกลุ่มนี้กันค่ะ