เราชนะ ตรวจสอบสถานะ ทบวนสิทธิ์ รอบ 2 ได้แล้ว l กรุงเทพธุรกิจ l 19 มี.ค. 64‘เราชนะ’ เปิดโอกาสให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้ง สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ แล้วไม่ผ่านการคัดกรอง รวมทั้งกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว …