เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝึกอาชีพมีรายได้เท่าไหร่ ?ทำไปทั่ว คลิปนี้ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. และ ปวส. ฝึกอาชีพมีรายได้เท่าไหร่ ? กันบ้าง ***เป็นการสอบถามจากนักเรียนนักศึกษาที่ไปฝึกอาชีพจริง และแต่ละสถานประกอบการจะมีเบี้ยเลี้ยง มีสวัสดิการไม่เท่ากัน นักเรียนนักศึกษาที่ไปฝึกอาชีพจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการนั้นๆ จึงเป็นไปตามข้อตกลงนะครับ
#ทวิภาคี #สายอาชีพ #เทคนิคบ้านค่าย #ปวช #ปวส #DVE #เด็กช่าง #oyes