แจ้งข่าวเกษตรกร#ข้าวปี3 เช็คเงินง่ายๆ ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000#ประกันรายได้ 5พืช#ธกส.จ่ายเงินชดเชยข้าวแจ้งข่าวเกษตรกร#ข้าวปี3 เช็คเงินง่ายๆ ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000#ประกันรายได้ 5พืช#ธกส.จ่ายเงินชดเชยข้าว #Esan zap.