5 วิธีหารายได้เสริมในวัยเรียน จะได้เก็บเงินได้เยอะๆ เก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายเร็วขึ้น | WaanJingJing

น้องๆคนไหนกำลังเก็บเงินอยู่บ้าง พี่หวานแนะนำว่านอกจากเก็บเงินแล้วอย่าลืมมองหาวิธีการหารายได้เสริมกันด้วยนะคะ จะได้เก็บเงินได้ไวขึ้น #หารายได้วัยเรียน #หาเงินวัยเรียน #WaanJingJing ……………………………. อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ กดติดตาม : …………………………. ติดตามหวานเพิ่มเติมได้ที่ Youtube : FB : Facebook Page : กลุ่มเก็บเงิน : IG…

ชื่นชมนักเรียนประถมถึงมัธยมรับแต่งหน้าหารายได้ระหว่างเรียน

นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) อ.เมืองตรังรวม 10 คน ซึ่งสามารถแต่งหน้าออกงานแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าจ้าง โดยมีรุ่นพี่สอนรุ่นน้องตั้งแต่ชั้น ป.2 และให้คุณครูรับงานแต่งหน้านอกสถานที่ให้ สร้างรายได้ระหว่างเรียนเดือนละ 500-3,000 บาทต่อคน ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อ.เมือง จ.ตรัง น้อง ๆ นักเรียนตั้งแต่ชั้นป.2 -ม.1 กำลังเป็นนางแบบให้รุ่นพี่…

ม.กาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับ 9 บริษัทเอกชน ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับ 9 บริษัทเอกชน ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต


หนังสือรับรองเงินเดือน..คืออะไร และมีอายุนานเท่าไร 2565

เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่มีความสำคัญและนิยมใช้กันทั่วโลก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเอกสารฉบับนี้กันว่ามีความประโยชน์สำคัญอย่างไร และมีอายุการใช้งานนานเท่าไรกันแน่ 

หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร?

เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงตัวตนว่าคุณทำงานอะไรที่ไหนอย่างไร โดยจะต้องมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างถูกต้องตามแต่บริษัทที่ปฏิบัติงานออก ซึ่งก็จะต้องประกอบไปด้วย ผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้ที่เซ็นกำกับ และจะต้องมีตราประทับรับรองของบริษัทด้วยเช่นกันถ้ามี หากไม่ได้ปฏิบัติงานเป็นกิจการจะต้องให้เจ้าของกิจการออกใบรับรองเงินเดือนแทนโดยจะต้องมีลายเซ็นกำกับและถูกออกจากกิจการหน่วยงานแห่งนั้นจริง อย่างไรก็ตามหนังสือรับรองเงินเดือนมักจะถูกออกจากบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว เพราะถือว่าเป็นบริษัทที่จะมีรูปแบบการประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่งผลให้หนังสือรับรองเงินเดือนมีความน่าเชื่อถือ แต่กับกิจการขนาดเล็กหรือกิจการรายย่อยทั่วไปจะไม่มีเอกสารฉบับนี้ เพราะก็เสมือนเป็นการทําใบรับรองเงินเดือนเองซึ่งก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด หากต้องนำไปยื่นเอกสารกับทางธนาคารหรือสถานที่สำคัญก็อาจจะเป็นโมฆะไปได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวก็จะต้องยื่นเป็นเอกสารอย่างอื่นแทนการใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เช่น หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี (ทวิ 50) เป็นต้น 

หนังสือรับรองเงินเดือนมีลักษณะวิธีทำอย่างไร

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งบริษัทหรือหน่วยงานส่วนใหญ่พนักงานจะต้องยื่นเรื่องขอไปทางแผนกบุคคลหรือ HR ของบริษัทเป็นผู้ออกให้ และจะต้องให้เหตุผลกำกับว่านำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร แต่กับบางบริษัทก็จะสามารถยื่นเรื่องขอกับเจ้าของกิจการได้เลยแต่ก็จะต้องมีรูปแบบการออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้องแล้วแต่เจ้าของกิจการไป 

โดยจะมีลักษณะเนื้อหาแตกต่างบางจุดเท่านั้น ซึ่งจะมีแบบฟอร์มชัดเจนเพื่อทำหนังสือรับรองเงินเดือน โดยจะมีรูปแบบตามหนังสือจดหมายราชการ ซึ่งจะต้องมีชื่อของหน่วยงานกำกับชัดเจน ต้องระบุตำแหน่งในบริษัท เงินเดือน หรืออาจจะระบุวัตถุประสงค์ของคำขอเพื่อยื่นใช้เอกสารฉบับนี้เป็นกรณีพิเศษ เช่น เพื่อยื่นขอวีซ่า, ยื่นสมัครงาน เป็นต้น แต่จะมีหรือไม่มีก็ได้ จากนั้นจะต้องมีลายมือชื่อและตราประทับของบริษัทอย่างชัดเจนเพื่อแสดงว่าออกจากบริษัทจริงและเป็นต้นฉบับ ภายในเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนจะมีทั้งการออกหนังสือรับรองเงินเดือนแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้กับหน่วยงานสากลบางแห่งหรือต่างประเทศได้ ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้เป็นสิทธิ์ที่พนักงานบริษัทสามารถยื่นเรื่องขอบริษัทได้โดยเมื่อไรก็ได้และจะมีอายุการใช้งานเอกสารฉบับนี้อยู่ที่ประมาณ 30-90 วันเท่านั้น